images/neff.png

ویروس کرونا

در شرکت نف سهروردی ایمنی شما مشتریان گرامی و کارکنان ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، خصوصا در ایام شیوع ویروس کرونا.

ما نقش مهمی را که در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بازی می کنیم به رسمیت می شناسیم و به همین ترتیب ، همچنان به دنبال توصیه ها و راهنمایی های صادر شده توسط دولت و ستاد کرونا برای تنظیم فرآیندها و رویه های خود هستیم.

این بدان معناست که در حالی که ما در این دوره از خدمات و فعالیتهای کلیدی خود به بهترین نحو پشتیبانی می کنیم، ممکن است اختلالات و تغییراتی در خدمات ما ایجاد شود.

15732385 M 0 007 Stage service support compact ovens master